Visszajelzések a 2019-2020 as Lelkigondozói alapképzésről

Hálás szívvel köszönöm meg azt a sok-sok jóságot, hasznos ismeretanyagot amit átadtatok. Istennek köszönöm meg, hogy megismerhettelek benneteket. Imádkozom, hogy egészségben, szeretetben tartson! 

Szeretném nagyon megköszönni a rengeteg sok új tudást, információt, segítséget és szeretetet, amit kaphattunk Tőled/Tőletek. Az Úr áldjon meg!

 Szeretném a szakmai-személyes kapcsolatot fenntartani mindazokkal a kiváló tanáraimmal és diáktársaimmal is, akiket az alapképzésben megismerhettem. Köszönök mindent, hálás vagyok Istennek a sok tudásért, inspirációért, személyes példákért, amiket ez idő alatt kaptam. Egyedül Istené legyen minden dicsőség! 

Hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon. Nagyon sokat tanulhattam, s elindulhatott bennem egy folyamat, hogy Isten kezében egy jobb és kompetensebb segítője legyek embertársaimnak, valamint, hogy magamat is jobban megismerjem. Valamint hálás vagyok a csoportunkért, minden egyes emberért, akiket megismerhettem. Egytől egyig fantasztikus emberek! A velük való csoportos és egyéni beszélgetések, a bibliodráma napon átélt közös megtapaszatalások örök emlékek maradnak számomra. 

Ezen a tanfolyamon sokat láttam, hallottam, tanultam, vizsgáltam és új megvilágításban közeledhettem másokhoz és magamhoz.