Tóth-Szabó Veronika

Tóth-Szabó Veronika

Az Eleos lelkigondozó képzést 2018. őszén kezdtük el férjemmel közösen. Először én jelentkeztem, majd a férjem egy hónappal később úgy látta, hogy ő is szívesen elvégzi a tanfolyamot. Úgy gondoltuk, hogy a képzés nyújtotta közös megtapasztalások, tanulás élménye, Isten és önmagunk jobb megismerése gazdagíthatja, mélyítheti a házastársi kapcsolatunkat is.

Én éppen akkor fejeztem be az egyetemet, ahol először az alapképzésen a HR területtel ismerkedtem, majd a mesterképzésen a vezetéstudománnyal, ezen belül is a szervezetfejlesztés szakmával. Így tehát a pszichológia, magatartástudományok markáns részét képezték a tanulmányaimnak. Az Eleos alapképzésre végső soron azért jelentkeztem, hogy az egyetemen elsajátított tudást rendszerezzem, keresztényi alapokon nyugvó, bibliai megközelítésből újra megismerjem és mélyítsem. Emellett úgy tapasztaltam, hogy a személyes kísérés, mások mentorálása, lelkigondozása a szakmai tanulmányokon túl is nagyon érdekel. Azt tapasztalom, hogy Isten hív erre a szolgálatra.
Az Eleos képzésén megtanulhattam, hogyan tudom ezt strukturáltan, még inkább másokra és önmagamra figyelve tenni. Az alkalmak során több lehetőségünk is adódott arra, hogy gyakoroljunk, szakemberek példáját lássuk és halljuk. Viszont az elméleti és a gyakorlati megalapozásokon keresztül nem csak azt sajátíthattam el, hogy másokat milyen elvek és módszerek mentén kísérjek, hanem egy önismereti és Istenismereti utazáson is részt vehettem. Mélyebb találkozásaim voltak önmagammal, az Istennel és közben a férjemmel is, hiszen együtt éltünk át minden alkalmat.

A képzés elvégzése után önkéntes kísérőként, lelkigondozóként kapcsolódtam az ELEOS támogató csapathoz. 2019. óta minden tanévben szívesen vállalok hozzám korban és élettapasztalatban közel álló személy kísérését.
Hálás vagyok azért, hogy az ELEOS alapképzésre fiatalon, még a nagybetűs, munkás élet előtt járhattam, így azt érzem előre tanulhattam a nehezebb és könnyebb időszakokra, a tőlem idősebbek történetei, a képzésben tanító kiváló szakemberek tudása és hitükből fakadó megtapasztalásaik által.