Lelkigondozói továbbképzés

Továbbképzésünk az alapképzésre épül. A továbbképzési programot azoknak ajánljuk, akik lelkigondozói alapismereteiket a rogersi segítő beszélgetés és az adleri individuálpszichológia elméleti és gyakorlati moduljaival szeretnék bővíteni. A segítő beszélgetés célja a kliensben rejlő belső erőforrások és fejlődési képességek feltárása, illetve azok tudatosítása és kibontakoztatása. A segítő beszélgetés során a terapeuta (segítő) segíti a kliensét személyiségfejlődésében. Az individuálpszichológia szerint az ember társadalmi és szociális rendszerben élő lényként beilleszkedési és elfogadottsági törekvésekkel rendelkezik. A szociális fejlődés folyamán egyedi, kreatív módon életstílust alakít ki, mely hibás életcélokat is tartalmazhat. A segítséget kérők személyiségi, életvezetési, hitéleti, párkapcsolati és pszichés problémái mögött sokszor tudatalatti, fel nem fedett és hibás életstílusparancsok rejtőznek. Ezek megértését és közös áttekintését segítheti a lelkigondozó individuálpszichológiai ismeretekben való jártassága. A továbbképzés alkalmat ad arra is, hogy a résztvevő személyes élményeivel kapcsolatos rendszeres belső munkát (önreflexió) végezzen, amely egyben személyiségfejlődésének alapját is képezi.

A továbbképzési program témái:

  • A saját életstílus és a négy alapvető életterület összefüggése. Individuálpszichológiai megközelítés (T1)
  • A lelkigondozó életstílusának kihatása a lelkigondozói folyamatra (T2)
  • A segítő beszélgetés elmélyítése (T3)
  • Kora gyermekkori emlékek és az életstílus összefüggése az Individuálpszichológia alapján (T4)
  • Családi gyökerek és az élettörténet a beszélgetésekben (T5)
  • A továbbképzésen tanultak összefoglaló alkalmazása a gyakorlatban (T6)

Időpontok (mindenkor 09:00-17:00). A 2018. ban induló csoport alkalmai és helyei egyeztetéssel történnek.

Appel Ildikó
Mobil: 06-30-474 8982
Email: eleoskepzes [at] gmail.com

Horváth Márta
Mobil: 06-20-886 3837