Lelkigondozói alapképzés

Kedves lelkigondozás iránt érdeklődő!

Szeretnénk figyelmébe ajánlani az évenként szeptember közepén induló interaktív képzésünket, amely elméleti és gyakorlati modulokat tartalmaz. Az elméleti modulok nyolchetente, a gyakorlatok előre egyeztetett időpontokban lesznek.

A képzés bibliai és lélektani ismeretek átadásával segíti a személyes lelkigondozást. A résztvevők elsajátítják a beszélgetésvezetés alapelveit, megismernek néhány hatékony lelkigondozói módszert, segítséget kapnak abban, hogy a problémák és helyzetképek sokszínűsége alapján a lelkigondozói szolgálat melyik formáját alkalmazzák. A képzés végére a hallgatóknak nemcsak az ismerete, hanem kompetenciaszintje is növekszik, így lelkigondozói szolgálatuk hatékonyabbá válhat.

Gyülekezeteinkben nemcsak hitéleti, hanem életvezetési, párkapcsolati és helyenként pszichés problémák is előfordulnak, ezért fontos a lelkigondozásban szolgálók képzése és továbbképzése. A tanultak jól hasznosíthatóak a környezetünkben élők lelki eredetű problémáinak megoldásában is. Képzésünk során a résztvevők személyisége is fejlődhet és szükség esetén lelkileg is gyógyulhatnak. Örömmel várjuk a találkozást.

Reimer Márta
az Eleos-Education Nonprofit Kft. felelős ügyvezetője,
a Német Terápiás Lelkigondozói Alapítvány docense

Alapszeminárium 1.

Bevezetés a lelkigondozói szolgálatba. Hatékony lelkigondozás. Bibliai antropológia: „kicsoda az ember?” Bűn, bűnbocsánat, megváltás és gyógyulás. A lelkigondozáshoz szükséges kegyelmi ajándékok. A problémák sokszínűsége. Lelkigondozási formák, mint pl. vigasztalás, helyreigazítás stb...

Alapszeminárium 2.

A lelkigondozó személyisége, magatartása, kompetenciája, határai és önérzékelése. Kommunikációs alapelvek. A segítő beszélgetés alapjai: empátia, feltétel nélküli elfogadás és hitelesség. Nondirektivitás. Lelkigondozói formák és a hozzájuk kapcsolódó kommunikáció. A kényszeres segítő. Beszélgetésvezetés a gyakorlatban. Beteg- és családlátogatás. Veszteség és gyász.

Alapszeminárium 3.

A személyiség egysége. Az ember egyedi mivolta. Lelki egészség - lelki betegség. Az individuálpszichológia ideológiai háttere és módszereinek alkalmazhatósága, fejlődéslélektana és személyiségképe. Az életstílus, az önismereti folyamat összetevői. Neurózisok. A lelkigondozás, a pszichológia és a pszichoterápia kapcsolata.

Alapszeminárium 4.

Múltunk, családi gyökereink, mintáink, mottónk és a családi légkör kihatása az életünkre. Családtörténet, családtípusok, szülői nevelési attitűdök. Békében élni szüleinkkel. A család, mint rendszer. A családok lelkigondozása. A családterápia dióhéjban.

Alapszeminárium 5.

Karakterstruktúrák a hitéletben, a házasságban és a hétköznapokban. Temperamentum? Vérmérsékleti típus? Karakter? Személyiségtípusok. Bevezetés a Riemann féle személyiségstruktúrába. A szorongás alapformái.

Alapszeminárium 6.

Bűn, baj, betegség. Az életstílus a belátás és felismerés szemszögéből. Az önismeret ajándéka. Impulzusok és gyakorlati segítség a lelkigondozói szolgálat elindításához és felépítéséhez. A lelkigondozói szolgálat, mint a gyülekezeti élet szerves része.

Alkalmazás a gyakorlatban.

A második és harmadik szeminárium után gyakorlat kiscsoportokban.

Gyakorlati modulok:

Csoportos szupervízió (2 nap).

A képzésen résztvevők saját gyakorlatukból hoznak esettanulmányt. A segítő személy saját érintettsége és bevonódása miatt elakadhat a folyamatban, ezért van szükség szupervízióra. Az esethozó a szupervízor és a csoport szemszögéből láthatja önmagát és a hozott problémát, ez továbbsegíti az eset kísérésében.

Bibliodráma (1 nap)

Élményszerű találkozás Isten Igéjével, ahol Isten- és önismeretünk mélyítésére van lehetőség, így lelkigondozói attitűdünket is alakítjuk, formáljuk egy új módszerrel, aktív részvétellel. 

Önismeret (önreflexió) (4 óra kötelező)

Feltárja a nem tudatos gondolkodási és cselekvési életmintákat és hamis életcélokat.
Ez az úgynevezett élettérkép segít abban, hogy a gondolkodásmód felülvizsgálásra kerüljön és felszabadítson a magatartás megváltoztatására. 

Záró dolgozat:

Èletstíluselemek megfogalmazása. Összefoglaló a saját lelkigondozói gyakorlatról.

Jegyzeteket, irodalmat és hanganyagokat csak a képzésen résztvevőknek továbbítunk.

Gyakorlati modulok: Csoportos szupervízió, Bibliodráma és önismereti óra egyeztetéssel történik.

Bővebb információ és írásbeli jelentkezés a koordinátoroknál 2021. május 30-ig.

Az elméleti oktatás tervezett időpontjai a 2021/22-es tanévben mindenki számára:

Modul 1. 2021. szeptember 10-11. (p-szo) (9:00-17:00) - terveink szerint személyes találkozással

Modul 2. 2021. november 12-13. (p-szo) (9:00-17:00) - terveink szerint online (zoom) oktatás keretében

Alkalmazás 1. 2022. január 6. (cs) (15:00-19:00) - terveink szerint online (zoom) oktatás keretében

Modul 3. 2022. január 7-8. (p-szo) (9:00-17:00) - terveink szerint online (zoom) oktatás keretében

Alkalmazás 2. 2022. március 10. (cs) (15:00-19:00) - terveink szerint személyes találkozással

Modul 4. 2022. március 11-12. (p-szo) (9:00-17:00) - terveink szerint személyes találkozással

Modul 5. 2022. május 12. (cs) (14:00-19:00) - terveink szerint személyes találkozással

Modul 6. 2022. május 13-14. (p-szo) (9:00-17:00) - terveink szerint személyes találkozással

A felvétel jelentkezési sorrendben történik.

Appel Ildikó
Mobil: 06-30-474 8982
Email: eleoskepzes [at] gmail.com