Küldetésünk és hitvallásunk

Küldetésünk

A különböző élethelyzetekben, valamint hit-, érték-, és kapcsolati válsághelyzetekben lévő emberek meghallgatása és lelkigondozása azért, hogy egészségük helyre álljon. Az Eleos-Education nonprofit Kft. ezen céljának megvalósítását a következő tevékenységeken keresztül végzi:

  • Lelkigondozó alapképzés, továbbképzés
  • Szakmai napok és konferenciák
  • A képzéseken résztvevők készség- és kompetenciafejlesztése
  • Szupervíziós tevékenység
  • Tudományos tevékenység
  • Életvezetési segítségnyújtás és tanácsadás
  • Gyermek, ifjúsági és felnőtt lelkigondozói hálózat kiépítése
  • Kiadói, terjesztői és ismeretterjesztő tevékenység a média különböző területein

Az Eleos-Education nonprofit Kft. céljai megvalósítása érdekében együttműködik olyan természetes és jogi személyekkel, egyházakkal, egyházi szervezetekkel, szociális szolgáltatókkal, magán- és állami intézményekkel, gazdasági társaságokkal, amelyeknek tevékenysége az Eleos-Education nonprofit Kft. céljainak megvalósítását szolgálja.

Hitvallásunk

Hitvallásunk megegyezik az Aliansz - Magyar Evangéliumi Szövetség hitvallásával. Az Aliansz több, mint 150 éves szövetség, melyben Krisztus-hívő személyek, gyülekezetek és szervezetek fognak össze a misszióért.