Bemutatkozik az Eleos team - Sarkadi Vilmos

vállalkozó, könyvvizsgáló, lelkigondozó

A lelkigondozói alapképzést akkor végeztem el, amikor az ember egy kicsit „újra írja” magát. Középkorú férfiaknál felmerül a kérdés mit csinálhattam volna jobban, mit kellene a jövőben másképpen tennem? Az üzleti szférában egy könyvvizsgáló cég munkatársaként dolgozom, önkéntesként az ELEOS csapatában azt vállaltam, hogy az alapképzésbe bekapcsolódó férfiak közül néhánnyal a személyes kísérő beszélgetéseket végzem.

Természetemnél fogva keresem a dolgok összefüggéseit, azzal a céllal, hogy a megoldásokat megtaláljam. Különböző élethelyzetekkel találkozva foglalkoztat, miképpen lehetne belülről jövő szívbéli változásokat elősegíteni. Egy-egy élethelyzetre adott válaszunk néha nem a legjobban sikerül. Láttam, már ilyenkor a bibliai igazságokkal történő „fejmosást, fejbe verést”, ami hozott ugyan némi magatartásbeli változást, de ez leginkább annak volt köszönhető, hogy erős volt a külső elváráshoz, nyomáshoz való igazodás kényszere. Láttam már olyat is, hogy egyes igeversek megvallás jellegű ismételgetésétől reméltek emberek változást, nem sok sikerrel. Máskor a másikra „ráolvasott imádság” bár erőteljesnek tűnt, de passzivitásra korlátozta azt, aki segítségre szorult és érdemi hatás nélkül minden maradt a régiben.

Az ELEOS által képviselt lelkigondozói képzésben, gyakorlatban azt látom értéknek, hogy a lelki életben megfigyelhető törvényszerűségek, folyamatok, összefüggések feltárására törekszik a pszichológia megfigyeléseinek segítségével, ugyanakkor a pszichológia megfigyelései pusztán az összefüggések felismerésében jelenthetnek segítséget, de nem jelentenek megoldást. A felismeréseket követően a megoldás abban van, hogy miképpen hagyatkozunk az élő Istenre és az Ige gyógyító, átalakító munkájára. Úgy látom az így bekövetkező változás legtöbbször nem varázsütésszerű, nem gyors, nem látványos, mégis valóságos, mély, tartós és szívbéli átformálódást eredményez.

Sarkadi Vilmos

 

Előadó szakmai napokon:

2019. november 09. 09:00 - 17:00

Tapasztalt előadóink és szakembereink keresztény szemszögből és pszichológiai jártassággal járják körbe ezt a mindenkit érintő témát. Szó lesz a törekvésre és tökéletességre serkentő bibliai elvárásokról, azok keresztény életvitelre gyakorolt hatásáról, és a maximalizmus okairól.

A délelőtt folyamán hallunk a tinédzserek különleges kihívásairól a kamaszkor és csoportnyomás időszakában. Ezt követően egy esettanulmány festi le gyakorlatiasan a perfekcionista életminta kihatását az életünkre.

2019. november 09. 09:00 - 17:00

Tapasztalt előadóink és szakembereink keresztény szemszögből és pszichológiai jártassággal járják körbe ezt a mindenkit érintő témát. Szó lesz a törekvésre és tökéletességre serkentő bibliai elvárásokról, azok keresztény életvitelre gyakorolt hatásáról, és a maximalizmus okairól.

A délelőtt folyamán hallunk a tinédzserek különleges kihívásairól a kamaszkor és csoportnyomás időszakában. Ezt követően egy esettanulmány festi le gyakorlatiasan a perfekcionista életminta kihatását az életünkre.