Az Eleos lelkigondozói alaptanfolyam „állomásai” során tett felismeréseim

A jegyzetek és olvasmányok alapján rájöttem, hogy Isten az ember megalkotásában milyen mély, komplex munkát végzett. Sokat tanultunk a Test-Lélek-Szellem dimenziójáról. Fantasztikus volt belelátni az emberi működési mechanizmusokba, megismerni pszichológiai irányzatokat, módszertanokat. Minden tananyag és olvasnivaló olyan jól épült egymásra, hogy fokozatosan mélyültünk bele a „tudásba”. Nagyon gyakorlatias volt, egyáltalán nem volt megterhelő vagy fárasztó. Életemben először éreztem azt, hogy amiről tanulok azt értem és meg is jegyzem. Mindig kíváncsian vártam a következő modult. Sok nyitott kérdésnek, módszernek mi magunk voltunk a felfedezői kis csoportos megbeszélések révén. Sok mindent - úgymond a saját bőrünkön - tesztelhettünk (pl. visszatükrözés, rávezetéses beszélgetés, játékos gyakorlatok, családmodell-állítás… és sorolhatnám) Tudatosult bennem, hogy az életben mindenkinek lehetnek különféle elakadásai, krízisei. Ezeket nem kell takargatni vagy szégyellni, hanem hozzáértő segítséget keresni. Isten megmutatta, hogy nem csak „tökéletes hívő emberek” vannak. Megláttatta velem azt is, hogy mindenből lehetséges a gyógyulás, szabadulás. További felismeréseket nyerhettünk az önismeret elmélyítésével, a tanulótársaink visszajelzésein keresztül és tanáraink rávezetése által. Társaim életébe, fejlődésébe való betekintés révén én magam is erősödtem. Hálás vagyok az igazán mély és bensőséges, őszinte testvéri kapcsolatokért, amelyek a tanfolyam során alakultak, a kis dicsőítő csapatunkért. Annyi mindent tanultam mások szavai, meglátásai, gondolatai és tanáraink vezetése által. Megismerhettünk pszichológiai irányzatokat és módszereket, melyek különösen felkeltették az érdeklődésemet. Számos hasznos olvasmánnyal gazdagodtam. Nem kizárt, hogy a jövőben ezzel mélyrehatóbban is szeretnék foglalkozni.

Lelkigondozói gyakorlatomban eddig nem használtam semmilyen módszert tudatosan. Leginkább meghallgattam, intettem, bátorítottam és tanácsoltam az embereket. Szerettem elmondani a meglátásaimat. De mindezt nem jól tettem. Sohasem az ember volt számomra a középpontban, hanem a saját „okosságaim”. Rájöttem, hogy az embertársaimon nem úgy tudok segíteni, ha jó tanácsokkal látom el őket, hanem ha értő figyelemmel vezetem a beszélgetést. A tanfolyam alatt felismertem kegyelmi ajándékaimat, irányultságomat. Az ismeret beszédének lelki ajándéka és az intés, helyreigazítás ajándéka áll hozzám a legközelebb, ennek a jó, helyes gyakorlása lesz a célom baráti és gyülekezeti körben.

Pszichológiai segédmódszertanból leginkább a Rogers-féle kommunikációs alapelveket fogom szem előtt tartani. Szeretnék odafigyelőbb segítő lenni, aki a lelki állapotot, mögöttes értelmeket, indítékokat és rejtett szándékokat megérti és empátiával visszatükrözi. Szeretnék megtanulni jól és többet kérdezni. Az individualpszichológiai életstílus felfedést is fogom alkalmazni, ami főként abban segítség, hogy a hamis életcélokat, élet hazugságokat felszínre hozza. A családállítás módszerét bábukkal könnyen alkalmazhatónak és nagyon hatékony segítségnek látom.