In the crossfire of expectations – compulsion for conformity as a Christian

Date: 

2019. November 09. 09:00 to 17:00

Topic: 

Tapasztalt előadóink és szakembereink keresztény szemszögből és pszichológiai jártassággal járják körbe ezt a mindenkit érintő témát. Szó lesz a törekvésre és tökéletességre serkentő bibliai elvárásokról, azok keresztény életvitelre gyakorolt hatásáról, és a maximalizmus okairól.

A délelőtt folyamán hallunk a tinédzserek különleges kihívásairól a kamaszkor és csoportnyomás időszakában. Ezt követően egy esettanulmány festi le gyakorlatiasan a perfekcionista életminta kihatását az életünkre.

Délután egy keresztény vállalkozó mutatja be azokat az elvárásokat, amelyet nap mint nap behatárolják az életet. Túlteljesítésről és munkamániáról is kaphatunk részletesebb információkat, majd a „téves/hibás keresztény mintákkal” zárjuk ezt a napot.

Elsősorban lelkigondozóknak, lelkipásztoroknak és segítő foglalkozásúaknak ajánljuk, de embertársként is sokat profitálhatunk a hallottakból.

Elvárások tüzében, megfelelési kényszerben I.

Elvárások tüzében, megfelelési kényszerben II.

Elvárások tüzében, megfelelési kényszerben III.

&

Presenter: 

Reimer Márta

pasztorálpszichológus (Master of Theology in Pastoraltherapie, University of South-Africa),
család- és párterapeuta

A németországi Terápiás Lelkigondozó alapítvány docense.
Az Eleos-Education ügyvezetője.

Reimer Attila

a Németországi Keresztény Vezetők Akadémia kuratóriumának elnöke (www.acf.de)

Mérnök, projektmenedzser, vállalati vezető, szervezetfejlesztési tanácsadó.
Master of Theology in Missiology (University of South-Africa).

Révész Zsófia

pszichológus, egészségügyi szakmenedszer, aktív-analitikus tanácsadó jelölt

Bemutatkozik az Eleos team - Sarkadi Vilmos

vállalkozó, könyvvizsgáló, lelkigondozó

A lelkigondozói alapképzést akkor végeztem el, amikor az ember egy kicsit „újra írja” magát. Középkorú férfiaknál felmerül a kérdés mit csinálhattam volna jobban, mit kellene a jövőben másképpen tennem? Az üzleti szférában egy könyvvizsgáló cég munkatársaként dolgozom, önkéntesként az ELEOS csapatában azt vállaltam, hogy az alapképzésbe bekapcsolódó férfiak közül néhánnyal a személyes kísérő beszélgetéseket végzem.

Természetemnél fogva keresem a dolgok összefüggéseit, azzal a céllal, hogy a megoldásokat megtaláljam. Különböző élethelyzetekkel találkozva foglalkoztat, miképpen lehetne belülről jövő szívbéli változásokat elősegíteni. Egy-egy élethelyzetre adott válaszunk néha nem a legjobban sikerül. Láttam, már ilyenkor a bibliai igazságokkal történő „fejmosást, fejbe verést”, ami hozott ugyan némi magatartásbeli változást, de ez leginkább annak volt köszönhető, hogy erős volt a külső elváráshoz, nyomáshoz való igazodás kényszere. Láttam már olyat is, hogy egyes igeversek megvallás jellegű ismételgetésétől reméltek emberek változást, nem sok sikerrel. Máskor a másikra „ráolvasott imádság” bár erőteljesnek tűnt, de passzivitásra korlátozta azt, aki segítségre szorult és érdemi hatás nélkül minden maradt a régiben.

Az ELEOS által képviselt lelkigondozói képzésben, gyakorlatban azt látom értéknek, hogy a lelki életben megfigyelhető törvényszerűségek, folyamatok, összefüggések feltárására törekszik a pszichológia megfigyeléseinek segítségével, ugyanakkor a pszichológia megfigyelései pusztán az összefüggések felismerésében jelenthetnek segítséget, de nem jelentenek megoldást. A felismeréseket követően a megoldás abban van, hogy miképpen hagyatkozunk az élő Istenre és az Ige gyógyító, átalakító munkájára. Úgy látom az így bekövetkező változás legtöbbször nem varázsütésszerű, nem gyors, nem látványos, mégis valóságos, mély, tartós és szívbéli átformálódást eredményez.

Sarkadi Vilmos

 

Tapolyai Emőke

klinikai pszichológus,
M.A. Klinikai- és Pasztorál Pszichológia (Ashland Theological Seminary),
executive coach, motivációs előadó

Date:
2019. november 09. 09:00 - 17:00

Topic:
Our experienced lecturers and experts of Psychology knowledge will cover this topic affecting everyone from a Christian point of view. The following topics will be covered: Biblical expectations of striving and excellence, their impact on the Christian lifestyle and the reasons for perfectionism.

In the morning we will talk about the unique challenges of teenagers during the adolescent years and the time of peer pressure. It will be followed by a practical case study on the effect of the overachieving lifestyle.

In the afternoon a Christian businessman will show the expectations we need to face every day. We will get detailed information about overachieving and workaholism. The day will be closed by the topic of false Christian patterns.

It is mainly recommended for counsellors, pastors and those working in helping but we can also learn a lot from it as just an everyday person.