Jelentkezéshez adatkezelési hozzájárulás és tájékoztató

Az Eleos-Eucation Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság képzésére történő jelentkezése során a következő személyes adatok megadását kérjük: neve, neme, születési dátuma, címe, email címe, tel. száma, számla fizető neve, címe.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az adatkezelés célja: az érintett képzésen való részvételének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6.cikk. (1) a.

A fenti adatok jelentkezés során való megadására nem köteles, de az adatszolgáltatás elmaradása esetén a képzésen való részvételt nem tudjuk biztosítani. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben azonban képzésen való részvételét a továbbiakban nem tudjuk biztosítani.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama: számviteli bizonylatokhoz szükséges adatok esetében a jogszabályi előírások szerinti - a képzést évét követő - 8 év, egyéb adatoknál a képzés évét követő 5 év.

Adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők: Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, akiknek a feladatuk végzéséhez feltétlenül szükséges.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége: Joga van kérni Adatkezelőtől a kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, adatai törlését, helyesbítését, korlátozását, valamint megilleti az adathordozhatóság joga, továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Önt megillető jogok tartalmáról részletes tájékoztatást talál a www.eleoseducation.com weboldalon. Kérésére a tájékoztatót kinyomtatva is rendelkezésére bocsátjuk.

Jogainak sérelme esetén joga van közvetlenül az adatkezelőhöz fordulni, valamint panasszal fordulni az adatvédelmi hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1363 Budapest, Pf.9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat [at] naih.hu, +3613911400) továbbá jogait bíróság előtt is érvényesítheti.

Az adatkezelő neve: Eleos-Education Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 2.em.3.

Az adatkezelő elérhetősége:

  • Telefon: +36207758229
  • E-mail cím: eleosugyintezes [at] gmail.com

Az adatkezelő képviselője: Reimer Márta