„Lelki egészségünkre!” konferencia, mint zászlóshajó!

Selmeczi Ottilia írása

2021. november 20-án ismét megrendezésre kerül a „Lelki egészségünkre!” konferencia. A konferencia szervezőivel, Reimer Mártával, az Eleos-Education (http://eleoseducation.com/hu) ügyvezetőjével, és Tolner Péterrel, a H-vitamin (https://hvitamin.hu) vezetőjével beszélgetek.

Mind az Eleos, mind pedig a H vitamin keresztény alapokon álló szervezetek, melyek képzéseikkel, különféle programjaikkal azon munkálkodnak, hogy a magyar emberek lelki egészsége jobb legyen. Közös programjuk a „Lelki egészségünkre!” konferencia. Mit takar ez az elnevezés? Honnan jött az ötlet?

Márti: A névadás mindig nehéz, mert évekre meghatározó. Fontos volt, hogy olyan pozitív tartalmú nevet válasszunk, amely mindkét szolgálathoz igazodik, és kitűnjön a konferencia preventív jellege. A „lelki felüdülés”, „lelki épülés”, a „lelki ajándékok” kifejezéseket a lelki életre, az Istennel való szellemi kapcsolatunkra vonatkoztatva használjuk. A „lelki egészség” azonban egy semleges, általánosságban használt fogalom. Egy keresztény konferencia létrehozása volt a célunk mentálhigiénés szakemberek és több szakmai csoport részére. A holisztikus emberképet képviseljük, így a szellemi életünk és a psziché működésének összefüggéseire szeretnenk rávilágítani. Célunk, hogy ne egy elszellemiesített, tabutémákkal teli emberi életet éljünk, hanem egészséges pszichével, a szellem, a test és a lélek egységével.

Miért szerveztek keresztény hozzáállással mentálhigiénés konferenciákat?

Péter: Számomra ez a kérdés egyenértékű azzal, hogy miért végezzük a szolgálatunkat a H vitamin-nal. Azt szeretnénk, hogy a magyar társadalomban jelen lévő romboló, lehúzó, negatív gondolkodásmód helyét egyre inkább egészséges gondolkodás váltsa fel, hogy az emberek megtanuljanak önmagukról és a környezetükről felelősen gondolkodni. Az igazi énünket, a valódi önmagunkat akkor találjuk meg, ha életünket letesszük Jézus Krisztus kezébe. Ugyanakkor szükségünk lehet a tudomány és szakemberek segítségére bizonyos problémák, betegségek, elakadások kezelésére. Szolgálatunk egyfajta hidat épít a hit és a tudomány között. A konferencia is ilyen hidat képez hívők és nem hívők, a bibliai igazságok és a tudományos felfedezések, az elmélet és a hétköznapok között. A konferenciával szeretnénk példát mutatni az összefogásra. Zászlóshajói szeretnénk lenni annak a kezdeményezésnek, ahol a különböző szervezetek és szolgálatok összefognak azért, hogy az egész társadalmat átívelő hatást tudjunk kifejteni.

Márti: Egyre több a konferencia különböző szakmai közönség részére (orvos, pszichológus, pedagógus konferenciák), viszont kevés olyan szakmai nap van, ahol a keresztény értékeket is beleszövik a konferenciába. A konferenciánk fő célja, hogy a keresztény emberek latószögét bővítsük. Szeretnénk megláttatni, hogy a pszichénkről és testi-lelki jóllétünkről is gondoskodni kell. A konferencia nem csupán szakmai továbbképzés, hanem hitünk felvállalása, annak az Istennek a bemutatása, akiben bízunk.

Kiket szeretnétek megszólítani? Kinek szól a konferencia?

Péter: Egyszerűen kifejezve az igényes embereket. Olyan hívő és nem hívő emberek részvételére számítunk, akik úgy döntöttek, hogy nem hagyják, hogy a körülmények lenyomják őket. Akik lépéseket tesznek azért, hogy a lelki egészségük jobb szintre lépjen, hogy mentálisan fittek, ellenállók legyenek. Olyanok, akik felelősséget vállalnak a saját sorsukért és hajlandók áldozatot is hozni, például egy ilyen rendezvényen részt venni. Laikusokat és szakembereket egyaránt szeretnénk megszólítani.

Márti: A konferencia egyik célja a prevenció. A terápiás munkám során azt tapasztalom, hogy ha az emberekben kevesebb gát lenne és előbb keresnének szakmai segítséget életbeli elakadásaikra, akkor a problémákat hamarabb lehetne orvosolni. Segítő szakemberként is fontos az öngondoskodás, mint ahogy a bibliában is olvassunk „Azon imádkozom, hogy mindenben szerencsésen járj, és egészséges légy, mint ahogy lelked is jó állapotban van.” (3. Ján. 2). Celunk, hogy az ott lévők feltöltődjenek, batorítást kapjanak, hogy stabil lelki és érzelmi állapotba kerüljenek, hogy aztán másoknak segíteni tudjanak.

Miért érdemes elmenni a konferenciára?

Péter: Egyrészt a szakmaiság és a hitelesség miatt. Kitűnő, hiteles szakembereket hívtunk meg előadóknak és szemináriumvezetőknek. Másrészt a szemináriumok alatt személyes válaszokat kaphatnak a résztvevők az általuk választott területeken. A kerekasztal beszélgetésen belül pedig kertelés nélkül, kemény és húsbavágó témák kerülnek majd elő: Mi van akkor, ha bajban vagyunk, ha úgy érezzük, nem jön válasz a panaszainkra vagy segélykiáltásainkra? Olyan résztvevőket hívtunk meg (például Győri Virágot, a Family Magazin főszerkesztőjét), akik saját példájukon keresztül tudnak erőt, bátorítást adni azoknak, akik éppen hullámvölgyben, vagy megpróbáltatások alatt vannak.

Az idei téma: „Megrendült lélek, rendíthetetlen Isten - Változatlan értékek, egy folyamatosan változó világban.” Hogyan esett a választás erre a témára?

Márti: A pandémia alatt néha át kellett élnünk a kiszolgáltatottságot, veszélyeztetettséget és bizonytalanságot. Az elmúlt időszakban ránk zúdultak leterhelő információk. Agyunk kiszínezte a média rossz híreit és néha még rosszabb kimenetelre állítódott be. A félelmek beszűrődtek a mindennapokba, átalakult az életünk. A címben szerettük volna megjelentetni azt az igazságot, hogy az emberi törékenység, a megrendült emberi lét bármikor elérhet bennünket. A konferenciával ehhez a kimozdított élethelyzet feloldásához szeretnénk kapaszkodókat adni, hogy ne a bizonytalanságé, félelemé és veszteségé legyen az utolsó szó. A pozitív ellenpólust, a Mindenhatót szeretnénk rendíthetetlen Istenként újra és újra emlékezetünkbe hívni. Mindezt nem prédikációs, igemagyarázatos stílusban, hanem átélhető és szemináriumokon is megtapasztalható valóságként. A „Ki vagyok én, mint ember?” „Hogyan élem túl a kihívásokkal teli életet?” kérdések is megtaláltak minket, melyekről a kerekasztalon belül is beszélgetünk.

Kérlek, mutassátok be röviden az előadókat!

Péter: Reimer Márta kitűnő előadó. Rendkívül hitelesen, közérthetően képes rávilágítani a legmélyebb összefüggésekre. Gazdag tapasztalati háttérrel rendelkezik mind a lelkigondozói képzésben az Eleos vezetőjeként, illetve széleskörű praxisának köszönhetően. Groma Géza különleges személyiségével gazdagítja a rendezvényt, hiszen képes a racionális gondolkodás szemszögéből megvilágítani a lélek rejtelmeit. Rendkívül előremutató szemlélettel rendelkezik, a pozitív pszichológia területén számtalan előadást és tréninget tartott. Pál Feri szakmaiságát, élvezetes kitűnő előadásait talán nem kell bemutatni. Vele kapcsolatban kiemelném, hogy előadásai nem csak a hívő emberek számára befogadhatók. A biblikus és a szakmai szemléletet képes összhangba hozni egymással, hidat építve a kettő között, ami számunkra is nagyon fontos küldetés. A szervezés nagy kihívás, sok a bizonytalansági tényező. Sok szempontot figyelembe kell vennünk. Az előadások helyszíne a kelenföldi Montázs központ, onnan fogjuk közvetíteni online a konferenciát. A szemináriumok esetében választani lehet majd helyszíni és online megtartott alkalmak között.

A konferencia programjának része a kiscsoportos szemináriumok lehetősége. Mit nyújtanak ezek az alkalmak a résztvevőknek?

Márti: A szemináriumok összekötő kapcsok az elmélet és a gyakorlat között, személyre szabottak. Úgy állítottuk össze őket, hogy a konferencia fő üzeneteit altémákra bontva lehetőséget adunk a résztvevőknek arra, hogy kiválasszák azt a szemináriumot, ahol a leginkább őket érintő területen kaphatnak új ismereteket, illetve válaszokat a továbblépéshez. Némelyik szeminárium elméletibb, teológiaibb lesz, mások nagyon személyesek, életbe vágóak, interaktívak és gyakorlatiasak.

Milyen szemináriumi témák lesznek az idén?

Márti: egy rövid felsorolás...
Bacsinszki Petra: Megtart és átsegít a nehéz időkben: az együttérző kapcsolat önmagunkkal
Beregi László: Milyen képet tárolsz a szívedben Istenről?
Harsányi Ildikó: A megváltoztathatatlan szorításában
Jakab Rita: A szavak megtartó és megrendítő ereje
Kovács Endi: Szemlélődő imádság
Márton Ágnes: Szívünk paraméterei
Medgyessy László: A Logosz vonzásában
Nagy Ernő: Érzelmi hullámvasút – veszély vagy esély?
Reimer Márta: Bibliai szimbólumok jelentősége az életünkben
Révész Zsófi: Az erő veled van! (Szorongáscsökkentő technikák)
Soltész Attila: Élj teljes szívből és ne félelemből!
Tolner-Pozsonyi Gabriella: A félelem és annak kezelése a Bibiliában

Hol lehet információt kapni/ jelentkezni a konferenciára?

Péter: A https://hvitamin.hu/lelki-egeszsegunkre/ oldalon lehet regisztrálni, itt minden aktuális részlet, kedvezményes jelentkezési feltétel megtalálható (október 30-ig lehet kedvezményesen jelentkezni). Az Eleos-Education oldalon is elérhető részinformáció, illetve Facebook eseményként is megtalálható a konferencia:
https://www.facebook.com/hvitamin4u/photos/a.1905241863049691/3141667546...
Itt bemutatjuk a szemináriumok vezetőit is.
Mindenkit szeretettel várunk!